فرم ثبت نام

اطلاعات گروه و دانشگاه

اطلاعات سرپرست تیم


عکس:

اطلاعات عضو شماره 1


عکس:

اطلاعات عضو شماره 2


عکس:

اطلاعات عضو شماره 3


عکس:

گرایش سنگین

هیچکدام یک سازه دوسازه

گرایش راندمانی

هیچکدام یک سازه دوسازه

گرایش فرم زیبا

هیچکدام یک سازه دوسازه

اسکان و ایاب ذهاب

تعداد آقایان:
تعداد خانم ها:

نکات مورد اهمیت ثبت نام

* حداقل اعضای یک تیم میتواند دو نفر باشد
* تمامی موارد باید بصورت صحیح وارد شوند
* درصورت وجود مشکل یا سوال با شماره پشتیبان تماس حاصل فرمایید
* ارسال تصویر هر عضو الزامی می باشد

هزینه ها

سازه سنگین: 0 تومان
سازه راندمانی: 0 تومان
سازه فرم زیبا: 0 هزار تومان
اسکان و ایاب ذهاب آقایان برای یک شب:0 تومان
اسکان و ایاب ذهاب خانم ها برای یک شب:0 تومان

جمع کل:0 تومان

درگاه ثبت نام سازه های ماکارونی دانشگاه خزر محمودآباد